кафедра туристичного та готельного бізнесу

Склад кафедри

          

Скляр Георгій Павлович
доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу

Працює в університеті з 1976 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Вступ до фаху
 • Організація туризму (Основи туризмознавства)
 • Спеціалізований туризм (Культурно-пізнавальний)
 • Туризмологія

Має понад 250 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Індентифікатор в SCOPUS, ORCID

Кваліфікація викладача

Сертифікати, посвідчення

Шуканов Павло Васильович 
доктор географічних наук, доцент, професор кафедри

Працює в університеті з 1993 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Глобальна стратегія сталого розвитку
 • Ринок туристичних, ресторанних та готельних послуг
 • Світовий ринок товарів та послуг
 • Туристична політика зарубіжних країн

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Індентифікатори в ORCID, ResearcherID

Кваліфікація викладача

Сертифікати, посвідчення

Карпенко Юрій Вікторович 
кандидат економічних наук, доцент,
член-кореспондент Академії економічних наук України

Працює в університеті з 2010 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Безпека туризму
 • Екскурсологія
 • Курортний туроперейтинг
 • Міжнародний туризм
 • Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)
 • Організація туризму (Туроперейтинг)
 • CRM GDS-системи в туризмі

Має понад 150 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Індентифікатори в SCOPUS, ORCID, ResearcherID

Кваліфікація викладача

Сертифікати, посвідчення

Логвин Михайло Михайлович
кандидат географічних наук, доцент

Працює в університеті з 1990 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Географія туризму (Географія туризму)
 • Демографічні ресурси туризму
 • Державне і муніципальне управління у сфері туризму
 • Етнокультурне країнознавство
 • Основи наукових досліджень в туризмі та академічна доброчесність
 • Спеціалізований туризм (Сільський зелений)
 • Спеціалізований туризм (Гастрономічний, винний)

Має понад 150 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Індентифікатори в ORCID, ResearcherID

Кваліфікація викладача

Сертифікати, посвідчення

Животенко Віталій Олександрович
кандидат економічних наук, доцент,
начальник відділу з питань транспортних перевезень та зв'язку Полтавської міської ради

Працює в університеті з 2007 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Економіка в готелях і ресторанах
 • Організація туризму (Організація надання транспортних послуг в туристичному бізнесі)
 • Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)
 • Прогнозування та планування туристичної діяльності
 • Статистика туризму

Має понад 50 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Індентифікатори в ORCID, ResearcherID

Кваліфікація викладача

Сертифікати, посвідчення

Карпенко Ніна Миколаївна 
доцент

Працює в університеті з 1988 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Географія туризму (Рекреаційні комплекси світу)
 • Екологічна свідомість та відповідальність бізнесу
 • Рекреалогія та курортологія
 • Спеціалізований туризм (Екологічний, спортивний, лікувально-оздоровчий)
 • Спеціалізований туризм (Міських агломерацій)
 • Туристичний потенціал регіонів України

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Індентифікатори в ORCID, ResearcherID

Кваліфікація викладача

Сертифікати, посвідчення

Тараненко Олександр Олексійович
кандидат економічних наук, доцент кафедри

Працює в університеті з 2008 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Інноваційні технології у сфері туризму і рекреації
 • Організація діяльності суб’єктів туристичної сфери
 • Організація туризму (Організація туристичних подорожей)
 • Спеціалізований туризм (Діловий туризм і виставкова діяльність)
 • Спеціалізований туризм (Інклюзивний)
 • Спеціалізований туризм (Фестивальний, подієвий)
 • Управління проектами у сфері туризму і рекреації

Має понад 50 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Індентифікатори в ORCID, ResearcherID

Кваліфікація викладача

Сертифікати, посвідчення

Дробиш Людмила Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент

Працює в університеті з 1974 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Економіка в закладах ресторанного господарства
 • Економіка туризму
 • Економіка харчових виробництв
 • Управління якістю та безпекою в туризмі

Має понад 150 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Індентифікатори в ORCID, ResearcherID

Кваліфікація викладача

Сертифікати, посвідчення

Климова Людмила Іллівна 
старший лаборант

Працює в університеті з 2002 р.

Здійснює підготовку кафедральної і навчально-методичної документації, координує навчальний процес кафедри

          

Почесні співробітники кафедри

Ковтун Наталія Іванівна 
старший лаборант

Працювала в університеті з 2003 по 2022 рр.

Здійснювала підготовку кафедральної і навчально-методичної документації, координувала навчальний процес кафедри