кафедра туристичного та готельного бізнесу

Про кафедру

          

Кафедра туристичного та готельного бізнесу здійснює професійну підготовку досвідчених кадрів для сфери туризму (далі – кафедра) за спеціальністю 242 Туризм і рекреація (галузь знань 24 Сфера обслуговування) ступенів «бакалавр» і «магістр».

Кафедру очолює професор, доктор економічних наук Георгій Павлович Скляр. На кафедрі працює кваліфікований професорсько-викладацький склад, який має вчені ступені доктора і кандидата наук. Науково-педагогічні працівники здійснюють наукові дослідження у сфері туризму, економіки та управління підприємствами.

Співробітниками кафедри розроблені сучасні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін і електронні посібники. У навчальному процесі науково-педагогічні працівники кафедри активно застосовують інтерактивні освітні технології, а також систему електронної підтримки освітнього процесу на базі платформи «Moodle».

Студенти мають можливість проходження професійного стажування за кордоном:

  • Турецька Республіка (готелі: Papillon Belvil Hotel, Papillon Zeugma Hotel, Papillon Aysha Hotel; Delphin Diva Premiere, Delphin Deluxe Resort, Delphin BE Grand Resort, Delphin Imperial Lara Hotel, Delphin Botanik Platinum Hotel, Delphin Palace Hotel, Delphin Botanik Hotel & Resort; туристична компанія «Anex Tour»);
  • Республіка Болгарія (готельно-ресторанні комплекси та гірськолижні курорти, туристичні компанії міст Албена, Золоті піски, Приморско, Обзор, Добрич, Сонячний Берег Св. Костянтина та Єлени, Кітен);
  • США (програма Work & Travel USA);
  • Федеративна Республіка Німеччина (програма ZAV1 / ZAV2).

Стажування проходить у департаментах: «Transfermen», «Front Office and Reception», «Food and Beverage», «Housekeeping», «Entertainment».

Студенти мають можливість приймати участь у програмах обміну в Україні і за кордоном:

  • міжнародна академічна мобільність ERASMUS+ КА1: Kodolanyi Janos University (Угорщина); Katowice School of Economics (Республіка Польща) Utenos kolegija, University of Applied Sciences (Литовська Республіка); Universidad de Granada (Королівство Іспанія); Vidzeme University of Applied Sciences (Латвійська Республіка); West University of Timisoara (Румунія); Mardin Artuklu University (Турецька Республіка);
  • академічні обміни Турецької Республіки «Mevlana»;
  • внутрішня академічна мобільність на основі двосторонніх договорів між ПУЕТ та: Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка; Харківською державною академією культури; Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини; Львівським державним університетом фізичної культури імені Івана Боберського; Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького; Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Поліським національним університетом, Національним університетом водного господарства та  природокористування, Львівським торговельно-економічним університетом, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Державним університетом «Житомирська політехніка».

Для формування ділових якостей у молоді, сприяння ефективному використанню власного потенціалу, інтелектуальному та творчому розвитку особистості, формуванню та розвитку комунікативних навичок  і  навичок командо творення, свідомого вибору подальшого місця роботи створено студентське туристичне агентство «STA» та студентський туристичний клуб «Way Hunters».

На кафедрі працює студентський науковий гурток «Традиція». Його діяльність спрямована на розвиток творчого мислення у студентів і сприяє поглибленню та закріпленню отриманих у процесі навчання знань. Студенти відповідально ставляться та беруть активну участь у підготовці та проведенні науково-практичних семінарів, конференцій, круглих столів, конкурсів, інтелектуальних ігор та інших заходів.

Високий рівень професійної підготовки і вільне володіння іноземними мовами дозволяє випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці України і за її межами.